Публикације

ТРАЖЕЋИ ВАМПИРЕ

Од 18. века наовамо, вампири су кроз разне уметничке праксе доживљавали бројне трансформације, мењајући свој архетипски лик – од прастарих демонских приказа, преко лика углађене мужевне фигуре представљене у готској литератури, до данашњег козметичког производа у савременим серијама. Истражујући различитост мотива, есеј се бави развојем архетипа, као и његовим друштвеним и културолошким утицајем, од првих романа до савремених поп-културних феномена. Шта је човек заправо нашао тражећи вампире у различитим епохама?

ВАМПИР У РЕЛИГИЈСКИМ СХВАТАЊИМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА