Публикације

ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА

Један од захтева савременог друштва јесте и употреба мноштва различитих медија и информационих технологија, те тако они постају део елементарне писмености. Пошто библиотеке у информационом друштву имају велику улогу, у овом раду ће бити представљени појам и развој једне виртуелне библиотеке ради приближавања појма оном делу популације који се из различитих разлога дистанцира од употребе савремених технологија користећи искључиво класичне облике информација. Приближавањем појма виртуелне библиотеке олакшаће се комуникација на релацији корисник – електронски извор.