Публикације

ТРАДИЦИОНАЛНА ВЕРСКА КУЛТУРА, НАРОДНО И ОФИЦИЈЕЛНО ПРАВОСЛАВЉЕ

Ревитализација официјелног православља је процес који тече паралено са ревитализацијом народног православља и народне побожности. Примат једног у односу на друго зависи од низа фактора, друштвених и политичких околности, као и културних преференција. Рецепција и интерпретација порука православне цркве се огледа у приближавању црквеном православљу посвећених верника, док већина декларативних верника на својеврстан, себи својствен, начин усваја, разумева и интерпретира православно учење, црквена правила обредног понашања, православне моралне норме и значај религије у свакодневном животу.