Публикације

ВИРТУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ И МЕДИЈСКЕ ОПСЕНЕ – ИСТИНА ПРИВИДА, ПРИВИД ИСТИНЕ

У овом раду покушавају се пронаћи могући одговори на питања да ли су виртуелни идентитет и „cyber reality“ егзистенција само медијско–техницистичке опсене или појаве створене по мери човека који би желео да превазиђе просторне, временске и искуствене, психолошке оквире, и посредством скројеног, хибридног идентитета и комуницирања потпомогнутих напредним компјутерским технологијама, успостави везу са оностраним (трансцендентним)? У светлу релевантних критичко – теоријских и филозофских разматрања, промишљају се идентитет и делање појединца, традиционално схваћени, као чврсте, поступно грађене и релативно постојане категорије, у односу на нестабилна, променљива и конструисана својства савременог медијски пројектованог идентитета, који представља идеализовану верзију сопства и делања који се најчечће не поклапају једно са другим. Ове појаве посебно се теоријски сагледавају анализом садржаја и форми виртуелног комуницирања посредством интерактивних и 3Д (тродимензионалних) интернет сајтова („Facebook“, „Second life”), али и праћењем могућности и утицаја симулиране стварности на процес спектакуларизације свести и доживљаје које појединци имају о себи и о стварности која их окружује.