Публикације

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАТОВА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНИМ УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ

Након нестанка СФРЈ и ратова који су распад ове државе пратили, долази до измене историјских уџбеника у свим новонасталим државама. Створени су нови идентитети и обрада појединих тема морала је да се уклопи у нове идеолошке оквире. Основни циљ овог рада је да се утврди на који начин се у различитим државама, насталим распадом СФРЈ, представљају ратови који су пратили тај догађај, како се представљају различити појединачни и друштвени актери (председници појединих република, ЈНА, нације), да ли се користе и стереотипи о нацијама и идеолошким опредељењима, каква је идеолошка функција одређених приповести о ратовима у СФРЈ, колики се уопште значај посвећује овој теми у склопу посебних националних историја, те какав значај за будуће односе на Балкану може имати одређено представљање југословенских ратова у историјским уџбеницима.