Публикације

ГРАФИТИ ИЛИ УЛИЧНА УМЕТНОСТ

У свакодневном говору користимо изразе као што су графити и улична уметност а да нисмо сигурни да ли су они синоними или представљају различите појмове. Решавајући ту недоумицу, биће дате поједине дефиниције, међу којима ће бити указано на сличности и разлике, где ћемо покушати да на крају дамо једну која обједињава све оно што представња графите. Освртом на водеће критичаре у овом пољу указаћемо и на њихова мишљења, као и на различите врсте графита и начине њихове израде.