Публикације

КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ ГЕОПОЛИТИЧКОГ ПАРАЗИТИЗМА

У тексту је анализирана југословенска геополитичка транзиција и њен утицај на појаву корупције на балканском простору с посебним освртом на улогу ЈНА. Геополитички паразитизам развио се и укоренио у време 1945-1980 и то стога што је комунистичка држава успела да обезбеди спољнополитичко признање и да за свој пројекат придобије велики број становника. У средишту војног и безбедносног апарата зачета је корупција која се пред распад СФРЈ развила и разбуктала у свим државама насталим на простору бивше СФРЈ.