Публикације

ЛАЖ У ФИЛМУ СЛУЧАЈНИ ЉУБАВНИЦИ ПЕДРА АЛМОДОВАРА

Својим филмом Los amantes pasajeros (Случајни љубавници) Педро Алмодовар (Pedro Almódovar) је филму дао директну критичку улогу. Обилатим коришћењем речи које дају легитимитет изговореним лажима, Алмодоваров филм нам пружа корпус за анализу језичких средстава којима је у шпанском језику могуће остварити комуникацију засновану на лажима. Имајући у виду да људи првенствено и доминантно лажу користећи језик, са лингвистичке тачке гледишта, лаж се може узети у анализу као врста говорног чина. Будући да се лаж обично посматра из угла етике, наш рад се овом појавом бави из лингвистичке перспективе и узима у анализу лаж као врсту говорног чина. Лагање се посматра као говорни чин неискреног опхођења. Овај говорни чин директно крши Грајсову (Grice) максиму истинитости. Да би одређени говорни чин (обећање, претња, комплимент) био успешан, саговорник мора да препозна намеру говорника. Међутим, да би се говорни чин лажи сматрао успешним неопходно је да саговорник не препозна намеру говорника.

БОГАТСТВО МИНИМАЛИЗМА НА ИНТЕРНЕТУ

Онлајн комуникација и све иновације које она са собом носи отварају многа поља анализе у областима као што су лингвистика, психологија, социологија, те све њихове интердисциплинарне комбинације. Једна таква иновација, у највећој мери везана за виртуелни свет и комуникацију, описује се у овом раду. Прво се дају дефиниције емотограма и њихово порекло, тј. контекст у коме су настали и разлози за њихову популарност, а онда се говори о еволуцији изгледа емотограма, од најједноставнијих графичких приказа састављених искључиво од знакова интерпункције до сличица које представљају најразноврсније ствари. Потом се детаљно расправља о три функције емотограма у онлајн комуникацији: преношење израза лица саговорника, преношење емоција које саговорници осећају, и изражавање неколиких прагматичких функција као што су обележавање позитивног става, обележавање ироније, или функција емотограма као прагматичке ограде која ублажава негативност исказа, као нпр. када се говорник на нешто жали или кад нешто захтева, или која појачава позитивност исказа, нпр. када се говорник захваљује или нешто некоме обећава.