Публикације

САВРЕМЕНИ ГРАД КАО ПРОСТОР СПЕКТАКЛА: ПОЗОРНИЦА ИЛИ СЦЕНА

Изглед и употреба града на крају 20. века бивају значајно измењени. Град постаје арена која се, захваљујући глобалним кретањима, информатичком друштву, борби за међусобни престиж градова, али и другачијем обликовању норми, култури понашања и типизацији стилова живота, трансформише у урбану позорницу. Преузимајући све више сценографска обележја, савремени град постаје место на коме тржишна идеологија усмерава и одређује средства комуникације, али и начин перцепције. У процесу карактеризације савременог града значајно место заузима однос између физичке структуре грађене средине, сценичности објеката и урбаних простора, и спектакла и просторног уобличавања сценских догађаја. Доживљај урбаног простора захтева и способност сценографске перцепције града. Спектакл, тако, представља једну од најзначајнијих области живота и важан чинилац карактера савременог града.