Публикације

ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕРАЗИЈАМА: ОД ВЛАДАРСКОГ ДОМА ДО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ ЈАВНОГ ПРОСТОРА

Дворски комплекс на Теразијама, један од највреднијих амбијената историјског језгра Београда, формиран је у размаку од средине деветнаестог до почетка треће деценије двадесетог века. Етапност у обликовању комплекса, осим што је потврдила доследност са идејама оригиналног пројекта из 1881, показатељ је и сложеног процеса у којем су се преплитале уметничке и политичке концепције. Намера рада је да анализом фаза настанка комплекса расветли кључне чињенице његовог архитектонско-урбанистичког и пејзажног уређења, који са собом носе и важне симболичне, друштвене и политичке конотације. Промене које ће обележити развој комплекса у периоду након Другог светског рата у циљу његовог претварања у репрезентативни јавни амбијент и управно средиште Народне Републике Србије и ФНР / СФР Југославије, разматране су у контексту измењених друштвено-политичких услова. Акценат рада је на утврђивању удела које је формирање дворског комплекса на Теразијама имало у креирању топографије јавних простора централне градске зоне Београда у ширем историјско-друштвеном оквиру век и по уназад.

ДВОР У САВАМАЛИ – ТЕМЕЉ СРПСКОГ БЕОГРАДА ИЗВАН ШАНЦА

Рад прати конституисање државно – дворског ансамбла у Савамали као једног од визионарских подухвата кнеза Милоша у време када је Београд тек требало да се избори за ранг српске престонице и ступи на прилично нелагодан пут урбане револуције. Стојимо на добро познатим становиштима да двор представља не само пребивалиште владара, већ истовремено и институцију власти. Кнез Милош је веома рано спознао важност успешно позиционираног и обликованог владарског седишта. С тим у вези, од самог ступања на власт отпочиње експанзивну политичку борбу за претварање Београда у престоницу. На том нимало лагодном путу испуњеном бројним наглим обртима и изменама првобитних планова, Дворски ансамбл у Савамали маркирао је успон владара, државе и српског народа. Уједно, кнежева одлука о изградњи државно-дворског ансамбла у Савамали, спровођена уистину уз много недаћа и отпора, показаће се као судбинска одредница урбане трансформације Београда у модеран европски град.