Публикације

(ДЕ)ФАЛСИФИКОВАЊЕ ШКОТСКЕ ИСТОРИЈЕ У КОМАДУ ЏОНА МЕКГРАТА ОВЦА, ЈЕЛЕН И ЦРНА, ЦРНА НАФТА

Основни циљ Џона Мекграта приликом писања овог политичког комада са елементима шкотске историје из XVIII и XIX века био је да се разоткрије и дефалсификује деструктивни образац ,,рашчишћавања’’ шкотских планинских предела. Мекгратова верзија описивања ове политичке праксе у потпуности се коси са званичним извештајима о наводном развоју региона након њене успешне примене. Иако су бруталне методе рашчишћавања шкотских планинских предела дефинитивно остале у прошлости, Мекграт се у овом комаду бави питањем да ли се основни постулати претходно поменутог феномена могу уочити и у XX веку. Теоријски оквир рада почива на акутно релевантним критичким увидима Ричове, Досона, Фарбера, Брауна, Иниса, као и самог Мекграта.