Публикације

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Рад се бави сагледавањем развоја савремене технике и технологије у служби особа са инвалидитетом, као и могућностима њихове примене у библиотекама. Наводе се и описују неки од комуникационих уређаја најновије генерације намењени овој категорији корисника, врсте електронских докумената и помагала, као и програми за читање текста. Такође, разматра се однос између предности које доноси употреба информационих технологија у библиотекама и оних услуга које нуди особље библиотека. Указује се на значај развоја преносивог хардвера малих димензија, као и на значај приступачности електронским информацијама на вебу које су предуслов развоја виртуелних библиотека, а које представљају симбол потенцијалне доступности свима информација похрањених у библиотекама.