Публикације

ТЕМАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ ПИТАЊА У ДИГИТАЛНОЈ УМЕТНОСТИ

У тексту се разматрају стратегије друштвеног ангажовања уметника унутар дигиталне уметности. Дигитална уметност развија се као уметничка пракса која израста у контексту развоја дигиталних технологија и њиховог утицаја на окружење, ослањајући се не само на техничке могућности примене нових технологија, него и на анализу њиховог утицаја и његовог разумевања. Развој дигитализације и информационих технологија отворио је нове приступе у обради слике, звука и текста, али је и омогућио развој сајбер-простора, и то не само као специфичног простора могућег деловања, већ и као предмета уметничке анализе. Отуда је и новој уметности, израслој на тековинама дигитализације, отворен читав спектар нових тема, као што су вештачка интелигенција, телеприсуство и телероботика, базе података, интернет активизам, видео-игре, наративна хипермедијска окружења, друштвене мреже, виртуелни светови, итд.