Публикације

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ

Дигитализација културног наслеђа подразумева стварање мултимедијалних база података којима се омогућава очување културних добара и њихово представљање. Тиме културна баштина постаје доступна стручној и широкој јавности у установама културе и/или преко интернета. Са становишта корисника, најзначајније карактеристике дигитализованих културних добара и online услуга културних установа су интерактивност и персонализованост. У првом делу рада приказане су могућности које пружа дигитализација за очување и представљање културног наслеђа. У другом делу рада разматрају се технолошки, друштвени, економски и културни чиниоци који утичу на избор садржаја и доступност дигиталних културних добара публици. На крају се указује на проблеме и ограничења дигитализације културног наслеђа.