Публикације

ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕРАЗИЈАМА: ОД ВЛАДАРСКОГ ДОМА ДО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ ЈАВНОГ ПРОСТОРА

Дворски комплекс на Теразијама, један од највреднијих амбијената историјског језгра Београда, формиран је у размаку од средине деветнаестог до почетка треће деценије двадесетог века. Етапност у обликовању комплекса, осим што је потврдила доследност са идејама оригиналног пројекта из 1881, показатељ је и сложеног процеса у којем су се преплитале уметничке и политичке концепције. Намера рада је да анализом фаза настанка комплекса расветли кључне чињенице његовог архитектонско-урбанистичког и пејзажног уређења, који са собом носе и важне симболичне, друштвене и политичке конотације. Промене које ће обележити развој комплекса у периоду након Другог светског рата у циљу његовог претварања у репрезентативни јавни амбијент и управно средиште Народне Републике Србије и ФНР / СФР Југославије, разматране су у контексту измењених друштвено-политичких услова. Акценат рада је на утврђивању удела које је формирање дворског комплекса на Теразијама имало у креирању топографије јавних простора централне градске зоне Београда у ширем историјско-друштвеном оквиру век и по уназад.