Публикације

ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И КРЕАТИВНИ СЕКТОР У РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ

Дугорочно занемаривање регионалног развоја Србије, потпомогнуто транзиционим процесима, потенцирало је нескладе на простору Републике. Регионализација је ефикасан инструмент управљања државом, метод бржег развоја региона и јак контролни инструмент уједначавања развијености региона. Уз то, регионализација представља метод Европске уније за јачање интеграционих процеса и стварање „нове Европе“. У развијеним земљама много већи значај придаје се развојним подстицајима што долазе из области друштвене инфраструктуре, а током претходне две деценије особита пажња се поклања креативном сектору. Стога сматрамо за оправдано да укажемо на постојећи територијални распоред целине друштвене инфраструктуре и непостојање одговарајуће статистичке грађе којом би се тај аспект подробније могао анализирати у Србији. Осврнули смо се и на скорије статистичке регионализације земље и указали на импликације актуелног решења да се у Србији, као малој земљи, формирају економски региони. Указујући на то, залажемо се да се националном статистиком на одговарајући начин обухвати територијални размештај друштвене инфраструктуре, а посебно њеног креативног дела да би се могао адекватно укључити у стратегије регионалног и локалног развоја.