Публикације

ПОЛИТИЧКИ ПР НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ФЕЈСБУК ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

Политички маркетинг је у време предизборне кампање у Србији свакодневна стварност сваког грађанина. Интернет је дуго сматран пољем слободе, насупрот контролисаним медијима, али појавом друштвених мрежа постаје све теже да се изолујемо од политичких утицаја. Добровољно или не, виђамо рекламне поруке на Фејсбуку као што их гледамо на билбордима, телевизији или у штампи. Не само рекламним порукама, политичари се обраћају са својих страница љубитељима, тј. обожаваоцима – јер су политичари јавне личности, звезде. Пошто је изложеност порукама политичара важна у формирању ставова бирача, а манипулација све прикривенија, одлучили смо да се посветимо истраживању политичког ПР-а странака у време Ускрса. Приступ бирачима је олакшан за време празника и лакше је представити се као доброћудан политичар који је „исти као ви“. Наше истраживање је показало да, иако стил варира од странке до странке, политички ПР свих странака у узорку је исти и не одступа од стила кампање у традиционалним медијима.

УПОТРЕБА ВИКИПЕДИЈЕ У ИСТРАЖИВАЊУ

Википедија је савремени феномен који, као енциклопедија и социјална мрежа ангажована на развоју информационе технологије, изазива бројне полемике и контроверзе. Као међународна заједница посвећена идеји ширења знања посредством нових медија, Википедија има епистемолошке, политичке, друштвене и економске последице, које су важне за начин на који функционишу савремено високо образовање и истраживање. С обзиром на слабу проученост овог питања на нашим просторима, рад у првом делу даје одређење Википедије кроз димензије енциклопедије, технологије и друштвене мреже, с акцентом на однос према структури и статусу знања, институцијама високог образовања и процесима продукције и дистрибуције знања. Други део рада се бави критиком Википедије кроз последице које она има по статус и структуру знања, карактер истраживања и рефлексију друштвених, економских, политичких и културолошких околности, у којима Википедија настаје и које даље посредује на глобалном нивоу. Трећи део рада састоји се од презентовања резултата експлоративног квалитативног истраживања о употреби Википедије у научном раду у Србији.