Публикације

УЛОГА САВРЕМЕНОГ ДИЗАЈНА У КОНТЕКСТУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ

У овом раду биће изведена анализа улоге савременог дизајна у контексту професионалне етике, како би се боље разумели домети одговорности које дизајн собом носи у друштву и за друштво. Дизајн као дисциплина може бити позитивно или негативно искоришћен у зависности од тога да ли се етички кодови примењују или не примењују како пре, тако и током дизајнерског процеса. Као активни учесник у друштву, дизајнер не може остати незаинтересована и етички неутрална партија, јер ефекти његовог или њеног деловања могу бити погубни. У овом раду биће приказани примери и начини којима се вештине дизајнера и домети дизајна могу користити како би се остварили одређени бенефити како за појединца тако и за читаво друштво.

ДРУШТВЕНИ СПЕКТАКЛ И ПОСТДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ: ПРЕТАПАЊА

У раду истражујем утицај медијског окружења, опште спектакуларизације друштва путем медија, на језик савременог позоришта. Поље истраживања је постдрамски театар, који је дефинисао Ханс-Тис Леман и аутори попут групе Гледалишче Глеј, Forced Entertainment, Ренеа Полеша, Констанце Макрас, Николаса Штемана, Роберта Лепажа, Андраша Урбана. Једна од главних Леманових дефиниција постдрамског театра је његово простирање у медијским околностима, на које оно реагује променом своје структуре. Аутори постдрамског театра у својим представама дају различите реплике на ту укорењену спектакуларност у друштву, масовним медијима фрагментизовану перцепцију, тематизујући је на сцени, што је тема истраживања у раду. 

СПЕКТАКЛ У УЧИОНИЦИ

Рад проучава однос спектакла и информационих технологија на специфичном пољу културе – на пољу образовања. Показује се да је спектакл у новим технолошким околностима у култури институционално прихваћен као мотивациони фактор развоја појединца.