Публикације

КУЛТУРА ИЗМЕЂУ РАТА ДУХА И ДУХА РАТА: СЛУЧАЈ ИРИНЕ АЛЕКСАНДЕР

У раду се истражује схватање културе у делу руске емигрантске списатељице Ирине Александер (1900-2002), полазећи од појмова „рата духа“ и „духа рата“, значајних за разумевање њених естетичких и политичких идеја, али и њене уметничке и друштвено-политичке делатности.