Публикације

КО СУ ЕКОЛОШКИ АКТИВИСТИ И ЛИДЕРИ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ

Рад се бави анализом распрострањености и социо-демографским карактеристикама еколошког активизма у Србији. Подаци су прикупљени у оквиру три истраживачка пројекта (анкетно истраживање реализовано на репрезентативном узорку грађана Србије (Н=1952) и две еколошки угрожене заједнице (Панчево (Н=450) и Бор (Н=350)) и полу-структурисани интервјуи са лидерима 44 еколошке невладине организације из Србије). Резултати истраживања показују да је еколошки активизам релативно неразвијен како на територији целе Србије, тако и у непосредно погођеним заједницама. Типични еколошки активиста је млађи мушкарац или жена, становник/ца града, припадник/ца средње класе, високо образована особа која је релативно материјално обезбеђена. Када је Панчево у питању, подаци показују да социо- економске варијабле (материјални и класни положај) не показују статистички значајан утицај што се може приписати демократизујућем ефекту еколошких ризика. С друге стране, случај Бора је атипичан јер се ни једна од социо-демографских варијабли не показује статистички значајном, што се може објаснити готово потпуном економском зависношћу становништва од пословања Рударско-топионичарског басена Бор (који је уједно и највећи загађивач).