Публикације

БЕОГРАДСКИ ПАСАЖИ XX ВЕКА

Као полазна основа истраживања, у овом раду, постављен је просторни феномен XIX века – пасаж (passagen, нем.) – односно, наткривени (заштићени) пролаз између две улице, уметнут у градски блок, који је, према опсервацијама Валтера Бењамина (Walter Benjamin), представљао један од суштинских израза модерности у времену свог настанка. Упоређивањем и испитивањем пролаза/пасажа у урбаној историји Београда током XX века, рад анализира транспозицију овог типа у контексту производње простора у различитим друштвеним оквирима, и проблематизује је кроз актуелна питања савремене девастације и редукције јавног домена и јавне сфере на глобалном нивоу. Овим радом настављају се и продубљују претходно започета научна испитивања ауторки, кроз нову предметну грађу, проблемске оквире и истраживачка питања проверена у редефинисаној критичкој перспективи, која се баве еманципаторским потенцијалом простора посебних типологија, изван уобичајених дефиниција и интерпретација.