Публикације

СИМБОЛИЗАМ И ИМАГИНАЦИЈА СРЕДЊЕВЕКОВЉА

Инспирисан средњевековним таписеријама Дама и једнорог, изложеним 1882. године у париском Музеју Клини, француски сликар Гистав Моро насликао је неколико композиција сличне тематике међу којима су најпознатије слике „Једнорог” (1885) и „Једнорози” (1885–1890). Полазећи од средњевековне легенде о фантастичној животињи која је прилазила само девицама испуштала им рог у крило, сликар је дао своје виђење ове теме ускладу са идејама времена и културног миљеа којем је припадао и уметности симболизма чији је био представник. Мороове даме у друштву једнорога приказане су у идеализованим пејзажима „зачараних острва“ којима се осликава потреба модерног човекакраја 19. века за ескапизмом и нетакнутом природом. Други важан мотив слика је еротичност коју Моро исказује нагим телима лепотица и њиховом инстинктивном повезаношћу са светом природе и животињама, у овом случају једнорозима.