Публикације

JУДЕО-ХРИШЋАНСКА И АПОКРИФНА ПРЕДАЊА У КУРАНУ

Као извори за Мухамедове религијске представе о јудаизму и хришћанству могу нам послужити релевантна христолошкa учења јудео-хришћанских Арапа чије сегменте верског и културолошког синкретизма налазимо текстуално конципиране у Курану. Мноштво библијских догађаја и личности, описане у духу семитске и сиријско-палестинске учености, са свим њеним хетеродоксним веровањима, наставила су, несметано, даље да живе у исламу. Присуство апокрифних и ванбиблијских текстова у Курану указује на експлицитно одступање од канонског учења изложеног у Четворојеванђељу, и од апостолско-светоотачког наслеђа које је Црква сачувала у Светом предању.