Публикације

ВЕСТ ЈЕ МУШКОГ РОДА – ЕТИЧКИ АСПЕКТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ИНФОРМАТИВНОМ ПРОГРАМУ НАЦИОНАЛНИХ ТЕЛЕВИЗИЈА У СРБИЈИ

Овај рад бави се етичким аспектом родне равноправности у Србији кроз анализу садржаја информативног програма. Сматрајући да се родни идентитет, односи и уверења као део јавне сфере, уочавају кроз форму и садржај телевизијског информисања, начин ословљавања и представљања жене, пажњу смо посветили управо тим аспектима. Рад је настао као део истраживања Жена у телевизијским огледалу – родна равноправност у информативном програму националних телевизија у Србији, које је спровео Завод за културни развитак Србије, током јуна и јула 2009. године. Ово истраживање је показало да се може направити ТВ дневник трајања 25 минута, а да се у њему не помене ниједна жена и да при том емисија задовољи све техничке и програмске критеријуме за емитовање. Пошли смо од претпоставке да су медији и огледало друштва и креатори друштвених кретања, слика коју детектујемо показатељ је улоге жена на друштвеној сцени Србије, али је и показатељ тенденција у том домену.