Публикације

ПОЛИТИКА ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ КАО ЈЕДНА ОД ДЕТЕРМИНАНТИ РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА

Концепт друштвено одговорног пословања донео је фундаменталне промене када је реч о приступу приватног сектора различитим сегментима друштва и представља један од најдинамичнијих и најкомплекснијих процеса са којима се приватни сектор сусреће у свету глобализације. Он се сматра оквиром унутар кога компаније преузимају одговорност за последице које имају по друштво, економију и животну средину, при чему, истовремено, увећавају свој профит, умањују негативне последице пословања и обезбеђују одрживи развој и етичко пословање. Овај чланак има за циљ да објасни појаву поменутог феномена и његову функцију у модерном пословању, као и да ближе представи Теленоров допринос развоју културне продукције у Србији и његов јединствени концепт друштвено одговорног пословања који ова компанија са успехом примењује у тринаест земаља где послује.