Публикације

ФИЛМСКИ СПЕКТАКЛ КАО ОТКРИВАЊЕ ДРУГОГ

Текст се бави филмским спектаклом као медијумом за упознавање и конструкцију другог у процесима глобализације културе. Куросава је обрађен као аутор чије се филмско стваралаштво одвија између две филмске епохе и између две културе, при чему он битно модификује и једну и другу. Рад настоји да покаже да су процеси културног мешања неизоставни данас и да традиција ни у једном виду савременог културног стваралаштва не може остати имуна на те процесе, као и да сама технологија битно одређује основне димензије тог контакта. У овом раду, филмски спектакл је сагледан у својој позитивној функцији, као медијум који омогућује интеркултурални језик, а не тек као извор стереотипа и предрасуда о другом. Посебна пажња посвећена је анализи места и улоге ликова жена у Куросавиним самурајским филмовима, које су интерпретиране као подтекст интеркултурне комуникације.