Публикације

МЕДИЈСКИ ТЕКСТ КАО ТУМАЧ И КРИТИЧАР РЕАЛНОСТИ

Са циљем да утврдимо потенцијале електронских медија за квалитетно информисање грађана и могућност подстицања критичког мишљења посебно током ванредне ситуације, у овом случају пандемије коронавируса, истраживане су реторичке стратегије и њихов потенцијал у афирмацији плурализма ставова. Предмет истраживања су биле информативне емисије два јавна сервиса (Радио телевизија Србије – РТС и Шведска телевизија – СТВ) и једне комерцијалне кабловске ТВ куће из Србије (Н1). Методом анализе садржаја дошли смо до закључка да су сва три медија пружила свеобухватне и кохерентне информације из проверених извора. Начин презентације догађаја углавном карактерише објективност и непристрасност (мада РТС показује тенденцију развијања стратегије застрашивања). У погледу плурализма ставова видимо највеће разлике, пошто је он вишеструко присутнији у програмима шведског јавног сервиса и комерцијалне кабловске телевизије (Н1), него српског јавног сервиса. Једна од специфичности реторике и презентације реалности од стране ТВН1 је изразита критичност и редовна дискредитација актуелног политичког руководства и одлука које је оно доносило.

ИНТЕРПРЕТАТИВНОСТ НОВИНСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Од када је последњих неколико деценија конкуренција на медијском тржишту константно почела да се увећава, могло се очекивати да ће у борби за поверењем грађана и медијски садржаји постати све квалитетнији. Међутим, сведоци смо да се одвија управо супротан процес и да је интерпретација као суштинска одлика квалитетне штампе све чешће запостављена у новинском извештавању. Да би читаоци разумели проблеме о којима новинари пишу, неопходно им је предочити много више од базичних информација, јер сваког читаоца занима шта се дешава у друштву у којем живи, али га још више занима како ће се та дешавања одразити на њега лично. Управо из тог разлога постоји потреба да се испита интерпретативност домаће штампе која је у анализираном периоду заслужила највеће поверење читалаца, са циљем да се утврди степен интерпретативности и ангажованог новинарског приступа, основни елементи кредибилне интерпретације и најчешћи пропусти у раду новинара.