Публикације

КЊИГА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ У АФРИЦИ, ПРИМЕР: „LES NOUVELLES EDITIONS AFRICAINES“

МАРКСИСТИЧКА ЛИТЕРАТУРА У ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У СР СРБИЈИ 1970-1973.