Публикације

БОГАТСТВО МИНИМАЛИЗМА НА ИНТЕРНЕТУ

Онлајн комуникација и све иновације које она са собом носи отварају многа поља анализе у областима као што су лингвистика, психологија, социологија, те све њихове интердисциплинарне комбинације. Једна таква иновација, у највећој мери везана за виртуелни свет и комуникацију, описује се у овом раду. Прво се дају дефиниције емотограма и њихово порекло, тј. контекст у коме су настали и разлози за њихову популарност, а онда се говори о еволуцији изгледа емотограма, од најједноставнијих графичких приказа састављених искључиво од знакова интерпункције до сличица које представљају најразноврсније ствари. Потом се детаљно расправља о три функције емотограма у онлајн комуникацији: преношење израза лица саговорника, преношење емоција које саговорници осећају, и изражавање неколиких прагматичких функција као што су обележавање позитивног става, обележавање ироније, или функција емотограма као прагматичке ограде која ублажава негативност исказа, као нпр. када се говорник на нешто жали или кад нешто захтева, или која појачава позитивност исказа, нпр. када се говорник захваљује или нешто некоме обећава.