Публикације

КАФАНСКИ ИМЕНОСЛОВ

У раду се излаже значењска и структурна систематизација назива угоститеских објеката на српском језичком подручју. Указује се и на могуће мотиве за настајање ових имена.