Публикације

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У КУЛТУРИ

Предузетништво у култури, као појава коју одликује предузимљивост и иновативност, има изузетно велику улогу у културном развоју, посебно локалних средина, јер се већина активности у културној сфери одвија на локалном нивоу. Зато је неопходно активно учешће локалних самоуправа у предузимању мера за подстицај предузетништва у култури. Најбољи пример представља музички фестивал Exit, који је најпрофитабилнија инвестиција града Новог Сада у последњих неколико година. У првом делу овог рада дат је кратак приказ различитих теоријских приступа проучавању предузетништва у култури. У другом делу, рад истражује трансформацију услед које је Exit од културно-уметничког догађаја, организованог у знак протеста против режима, доласком промена, постао један од најбољих музичких фестивала у свету. Та трансформација је резултат високе концентрисаности на могућност стварања нових вредности, у складу са новим потребама друштва, и представља прави пример предузетништва у култури. 

ТЕХНОЛОГИЈА И УМЕТНОСТ

У овом раду ћемо се бавити оним теоријским аспектима, који расветљавају есенцијални однос технологије и уметности. Ово проучавање добија на значају, нарочито данас, када смо сведоци свеопште и незаустављиве акцелерације технолошког напретка, поготово у сфери високих технологија, чиме је и уметност као део културног система постала захваћена овом свеопштом технолошком еуфоријом. Међутим, како ћемо видети у овом раду, чврсте концептуалне везе између уметности и технологија као друштвених делатности постојале су још много пре него што се појавио технолошки бум у другој половини 20. века. Зато је наш циљ да у овом раду истакнемо кључну чињеницу, по којој су технологија и уметност готово партнерски делиле, и још увек деле, исти судбински простор цивилизацијског развоја човека.