Публикације

РЕЦЕПЦИЈА БИОЕТИКЕ У СРБИЈИ

Циљ овог рада је да упозна читаоца са заступљеношћу и развојем биоетике у Србији. Најпре се у уводу анализира сам појам ‘биоетика’ и читалац се укратко упознаје са путем њеног дисциплинарног утемељења. Како би се пружила што целовитија слика актуелног стања биоетике у Србији, њена рецепција се посматра са два главна становишта: становишта биоетичке едукације и становишта правне регулације и институционализације биоетике. Притом се скреће пажња на одређене пропусте у приступу биоетичкој проблематици и, са посебним освртом на питање клонирања и еутаназије, указује се на моменте који би требали допринети њеној потпуној научној и институционалној афирмацији.