Публикације

КА ИНТЕРНЕТ ДЕМОКРАТИЈИ: СТРАТЕГИЈЕ ЗА НОВОМЕДИЈСКИ АКТИВИЗАМ И НЕКА ЊИХОВА СОЦИОЛОШКА ОДРЕЂЕЊА

Рад покушава преиспитати модалитете и учеснике новомедијског активизма у свим његовим облицима. Дакле, питања на које ћемо, у складу са обимом овог рада, покушати дати одговор су: да ли се појединци у новомедијским условима, на професионалан и организован начин одлучују на медијски активизам и ко су новомедијски активисти, како објаснити њихову бројност и мотивисаност. Након дистинкције и упознавања са свим најважнијим стратегијама новомедијског активизма, дата су нека од психо-социјалних тумачења бројности и ангажованости њихових учесника (теорија pro ams револуције, “мудрост маса” Џејмса Суровицког).