Публикације

СТОЈАНОВИЋЕВО ТУМАЧЕЊЕ РИЧАРДА ХЕРА

У овом раду аутор критички разматра један аспект Стојановићеве рецепције Херове метаетике, уз тврдњу да та рецепција представља једну неискоришћену или пренебрегнуту „сазнајну шансу”.