Публикације

ЗНАК ПИТАЊА ЗА БЕОГРАДСКЕ КАФАНЕ

Рад под насловом Знак питања за београдске кафане актуелизује појам нематеријалне културне баштине кроз анализу статуса старих београдских кафана којима прети нестајање. Главну нит рада чини покушај одређивања места и значаја кафане као нематеријалне културне баштине с обзиром на њихову вишевековну присутност у животу главног града. На почетку кафана се посматра као споменик културног добра, коме се одређују својства да би се дошло до његове вредности. Тако посматрана, кафана може бити и споменик културе али и трезор нематеријалне културне баштине. У наставку хронолошки се прати историја кафана у Београду дуга пет векова, уз навођење њене мултифункционалности која је представља као институцију од вишеструког значаја. На крају наводе се разлози зашто старе кафане треба сачувати од уништења и глобалистичке униформисаности – пре свега у циљу заштите националног-културног идентитета, а нуде се и могући правци заштите кроз понуђена решења и пројекте.