Публикације

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА СВЕТСКИХ КЛАСИКА У ПОЗОРИШТУ НА КРАЈУ XX ВЕКА