Публикације

ДРУШТВЕНИ КАРАКТЕР И КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ

У овом тексту аутор истражује, разматра друштвени карактер и културни образац преко низа парадоксалних исказа о овим темама. Уз ослањање на релевантну светску антрополошку и филозофску литературу, аутор одређује предмет свог истраживања, да би уз обилан доказни материјал из атропологије, етнологије и књижевности, пришао разматрањима друштвеног карактера српског народа.

КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ И ПОЈАМ ПОЛУИНТЕЛЕКТУАЛЦА

Под културом једног народа, Слободан Јовановић подразумева све гране духовног живота, науку, веру, морал, књижевност, уметност, политику, право, војску, привреду, обичаје и забаве. У раду се приказује тип полуинтелектуалца, онако како је описан у Јовановићевим радовима. Указује се на сродност са појмовима из теорије скоројевића Богдана Поповића. Еволуција типа полуинтелектуалца довршава се његовим заузимањем места интелектуалца. У раду се разматра да ли појам полуинтелектуалца, како је одређен код Слободана Јовановића, може да се примени и на данашње време.

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ СРБИЈЕ У ЕВРОПИ И СВЕТУ: 2000 – 2010.

Уводни део текста представља осврт на релевантност културних вредности и културних односа у контексту измењеног глобалног окружења и актера у међународној арени. Посебно се истиче значај квалитета садржаја и наратива у ефективним културним односима. У тексту се даље подвлаче друштвено-политички аспекти који су утицали на обликовање културног развоја Србије на почетку XXI века. Преглед основних резултата истраживања „Културне активности Србије у Европи и свету 2000 – 2010.“ чини главни део текста и представља допринос широј анализи међународних културних односа Србије. Истраживачка питања везана су за садржај културних активности Србије, затим за идеје, вредности и наративе, и коначно за принципе и приоритете културне политике у контексту међународних културних односа.