Публикације

ЛАТИНОАМЕРИЧКЕ ТЕЛЕНОВЕЛЕ КАО КУЛТУРНИ, МЕДИЈСКИ И ИМАГОЛОШКИ ФЕНОМЕН

Почетком двадесетог века започиње ера прогресивног технолошког развоја. Она даје нови концепт појму “реалног”, а реални догађаји постају основ за надоградњу медијске индустрије. Технолошка револуција у двадесетом веку довела је до експанзије масовних комуникација, а радио, филм, штампа, телевизија, интернет и остала средства медија постају доступни у сваком домаћинству. Латиноамеричке теленовеле, којима доминира “реалистични” наратив, на карактеристичан начин комбинују свет реалности и фантазије, подржавајући систем владајућих социјалних, идеолошких и политичких вредности. Оне постају глобално популаран телевизијски жанр са дистрибуцијом ван оквира латиноамеричких земаља. У раду се критичком анализом обрађује глобални феномен латиноамеричких теленовела са посебним акцентом на медијском, културолошком и социјалном аспекту њиховог деловања.