Публикације

МАРКСИЗАМ И КУЛТУРНА АВАНГАРДА

САВРЕМЕНА КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА И МАРКСИЗАМ У ФРАНЦУСКОЈ И ИТАЛИЈИ

МАРКСИСТИЧКА ЛИТЕРАТУРА У ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У СР СРБИЈИ 1970-1973.

СРПСКИ НАДРЕАЛИЗАМ ИЗМЕЂУ ПСИХОАНАЛИЗЕ И МАРКСИЗМА