Публикације

СПЕКТАКУЛАРИЗАЦИЈА СВЕСТИ И РУРАЛНО-СПЕКТАКУЛАРНИ КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ У МАС-МЕДИЈИМА

У раду се говори о процесу спектакуларизације свести и усвајању рурално-спектакуларног културног обрасца посредством медија масовног комуницирања у Србији у периоду од 2000. до 2005. године. На културном плану, спектакуларизација свести посредством медија масовног комуницирања у сагласности је са процесом културне глобализације и у највећој мери се, када је о телевизији реч, огледа кроз некритичко преузимање садржаја масовне културе у којој доминирају производи глобалне индустрије забаве. У духу Деборових (Debord) критичко-теоријских ставова, у раду се теоријски промишља идеја медијског спектакла.