Публикације

ПР И МЕДИЈИ: ПЕРСОНАЛНИ ИМИЏ И МЕДИЈСКИ УЗОРИ

Идентитет савременог човека постаје све сличнији имиџу пласираном у јавност путем медија. Присуство у медијима је императив прилагођавања стандардима успешности и метод изласка из анонимности. Креирање нових лица одвија се уз помоћ незаобилазног телевизијског медија и нових комуникацијских аудио-видео форми. Конкуренција на тржишту медија налаже борбу за гледаност усмеравајући медијски садржај ка просечном гледаоцу и нижем културном стандарду. Медијска социјализација негативних појава и медијских ликова је опасност која промиче медијском конзументу, јер он тежи да се идентификује са понуђеним узорима или да бар преузме њихов имиџ. Идоли и медијски јунаци нису сви културне иконе. Једина препрека некритичном усвајању понуђених медијских садржаја, имиџа и понуђених матрица понашања јесте могућност селективног избора, која расте упоредо са нивоом образовања медијског потрошача, али и повећањем медијске понуде на тржишту.