Публикације

ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА VS. МИСЛИТИ МЕДИЈЕ

Текст говори о неопходности утемељења филозофије медија у данашњем времену, у садејству или насупрот многобројним савременим теоријама медија које заступају различите идеје, концепције и интерпретативне оријентације, везане за нерефлектовану медијску онтологију. Ова нерефлектована онтологија је, заправо, владајућа идеологија нашег времена, коју филозофија медија треба да доведе у питање. Проблем утемељења филозофије медија посебно је актуелан с обзиром на ситуацију интензивног вођења медијских ратова, како би се они превенирали, разумели, критички анализирали и практично разрешили у овом пољу медијских истраживања.