Публикације

ИСТОРИЈА МЕНТАЛИТЕТА КАО КОМПАРАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРЕ

ДРУШТВЕНИ КАРАКТЕР И КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ

У овом тексту аутор истражује, разматра друштвени карактер и културни образац преко низа парадоксалних исказа о овим темама. Уз ослањање на релевантну светску антрополошку и филозофску литературу, аутор одређује предмет свог истраживања, да би уз обилан доказни материјал из атропологије, етнологије и књижевности, пришао разматрањима друштвеног карактера српског народа.

СХВАТАЊА МИТА КАО ТВОРЕВИНЕ „ПРИМИТИВНОГ МЕНТАЛИТЕТА“