Публикације

КРЕАТИВНИ СЕКТОР И МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА: ГРАД ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКЕ ЕРЕ 21. ВЕКА

Креативне индустрије заузимају значајну улогу у креирању архитектуре трећег миленијума. Идеје нових градова дигиталног доба у свету трансформишу простор преиспитивањем и померањем физичких ограничења архитектуре. Директан одраз имплементације футуристичких концепата исказује се у двадесет првом веку технолошким иновацијама и трансфером знања, применом савремених технологија и материјала у креирању нових концепата простора града, који поред просторних, носе и нове визуелне, семантичке, друштвене, геополитичке и друге поруке.