Публикације

ЖАНРОВСКЕ ОДЛИКЕ НАСЛОВНИХ БЛОКОВА У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ

Појавом интернета, пред штампу је стављен огроман задатак. Никада се у историји није дешавало да нови медиј укине претходни, међутим, интернет, као сублимација свих медија, натерао је штампу да се озбиљно мења, а последице тог процеса биће значајније и видљивије у времену које долази. Промене се пре свега могу видети у мешању новинарских жанрова, где чисте форме готово да ишчезавају. Одступање од теоријских постулата нарочито се одсликало у најупечатљивијем и најманифестнијем делу текста – насловном блоку. Анализом четири дневна листа у Србији установљено је да је одступање од теоријских постулата очигледно, али и да је у том процесу сваки од листова настојао да негује специфичну „школу писања“. Простор који је подобан за новинарске и уредничке маневре често је место „хода по ивици“ поузданости, како из захтева за таблоидизацијом, тако и из непознавања чистих новинарских норми. Овај рад је покушај да се укаже на главне смернице и главна одступања од теоријског становишта.