Публикације

ПРЕВАЛЕНТНИ ТИПОВИ ПРИСТУПА НАУЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У СНАБДЕВАЊУ НАУЧНИМ ДОКУМЕНТИМА У СРБИЈИ

У раду се користе резултати докторске тезе аутора о трансформацији међубиблиотечке позајмице у складу с трансформацијом комуникационог система у науци у Србији; на основу њих се прати интеракција развоја информационих технологија, адекватних модела научне комуникације и кореспондирајућих промена на плану онога што данас називамо снабдевањем научним документима. Снабдевање научним документима, у оквиру делатности међубиблиотечке позајмице, посматра се као темељна и прикривена структура научних информација и докумената, чија се еволуција, паралелна развоју неких других структура научних информација и докумената, којих је у савременој теорији издвојено осам (Браун – Brown, 1996), прати од самих почетака до данас.