Публикације

АЛГОРИТМИ, КАТЕГОРИЈЕ И ДОКАЗИ – ТЕМЕ ИЗ СРПСКЕ МОДЕРНЕ ЛОГИКЕ

У овом раду бавићемо се двема гранама модерне логике онако како су се оне развијале у Србији, почевши од краја Другог светског рата па све до данас. Реч је о теорији израчунљивости и теорији доказа. Прва од њих, теорија израчунљивости, стицајем несретних околности је у Србији остала без школе. Друга, теорија доказа, у Београду је пронашла упориште које данас представља једно од неколико места у свету у којем се гаји дух Генценових идеја, а то је нарочито случај у категоријалној теорији доказа о којој ће овде искључиво бити речи.

ИЗ СТАРИЈЕ СРПСКЕ ЛОГИКЕ

У овом раду указаћемо на неке од станица развоја логике у Србији, од оснивања Лицеја 1836. па све до краја XIX века. Циљ нам је да потцртамо улогу коју је Љубомир Недић, филозоф и књижевни критичар, одиграо у овом погледу. Иако се српска логика овог периода не може похвалити оригиналношћу, Недић је одиграо значајну улогу у излагању савремених резултата енглеске симболичке логике, који ће крајем века, првенствено кроз Фрегеове радове, довести до стварања модерне логике.