Публикације

ЛИЧНИ ИНТЕРЕС И МОРАЛНА МОТИВАЦИЈА ВЕРНИКА

У овом раду разматрам један важан приговор моралној мотивацији верника. Реч је о приговору да је њихово делање мотивисано личним интересом, односно личним спасом. Таква мотивација се понекад назива и себичном. Тим поводом указујем на дистинкцију између личног интереса и себичности. Подсећам да се критика личног интереса као моралне мотивације верника појављује већ унутар самих традиција великих светских религија. Затим аргументујем да се и неки савремени облици секуларне етике, чак и на највишим ступњевима, још увек позивају на известан облик личног интереса.