Публикације

КОНЗЕРВАЦИЈА НА ТАСУ НОВОГ МУЗЕЈА

Рад се бави редефинисањем улоге конзервације у музеолошком систему, сходно променама које су се десиле у овој области у последње две деценије и појави нове музеолошке теорије и праксе. Аутор полази од терминолошког разграничења основних појмова конзервације, сматрајући их једним од најзначајнијих ограничења у развоју ове области, да би се, даље, дефинисао положај конзервације и односи са другим функцијама музеолошког система. Међу постојећим моделима музејских функција, опредељује се за CC модел холандске Академије Рајнварт и на основу њега нуди музеални модел по коме комплекс конзервације и документације представља кључну функцију музеолошког система, под условом да тај систем подразумева постојање збирки. Поредећи промене у конзервацији и комуникацији, аутор показује у којој мери се конзервација као теорија и пракса прилагодила новом музеју, не губећи на значају захваљујући чињеници да су, без обзира на нове музеолошке појаве које користе друга средства комуникације и другачији приступ корисницима, збирке остале главни музејски ресурс.