Публикације

GLOCAL MULTIMEDIA ART

Sinkronizacija „glokalizacije“ i „multimedijske umjetnosti“ isključuje negativne efekte globalizacije na jednoj strani i lokalnog nacionalizma na drugoj, kao i predominaciju tehnologije masovnih medija na ljudsku vrstu. Izvorni „glokalni“ pristup egzistencijalno smjera udruživanju umjetničkih i znanstvenih iskustava. Masovni mediji (fotografija, film, strip, plakat, video umjetnost, televizija i internet omogućavaju umjetničku maturaciju i individualizaciju, kao i socijalizaciju kroz digitalizirane, dakle oštre i prodorne povratne informacije. Ukratko: Multimedijska umjetnost nije samo logički skup dokumenata ili multimedija s tehnološkog stajališta, nego sinergijska intenzifikacija ili orkestracija umjetničkog djela. Multimedijska umjetnost također intenzivira egzistencijalna uporišta kroz “Einfühlung” (uosjećanje, empatiju) i novo otkrivačko viđenje, tako da postajemo svjesniji osobne slobode i individualnosti.

(НЕ)КУЛТУРА ДИГИТАЛНОГ ДОБА

Данашњи студенти причају дигиталним језиком и процесуирају информације веома различито од претходних генерација. Постоји довољно доказа који потврђују да је питање утицаја дигиталних технологија на омладину и процесе учења неправедно запостављено и да се образовне институције и надлежни органи морају озбиљно посветити изучавању ове области. Нема образовања без комуникације, али какву комуникацију обезбедити у образовном систему који се налази у дигиталном добу. У време пре појаве електронских мас-медија, учитељ је био најважнији у давању информација о свету својим ученицима, био је задужен за успостављање њиховог вредносног система и норми у друштву, што је са увођењем масовних медија промењено. Дигитално доба донело је са собом изучавање вештина као што су процена, анализа, приступ, учествовање и креативност, а које су од значаја током решавања проблема који се јављају у свакодневном животу. У раду се критичком анализом обрађује глобални феномен „дигиталних домородаца“ са посебним аспектом на њихове способности учења у традиционалном оквиру образовања.